به سایت موسسه صندوق قرض الحسنه مولود کعبه شهرستان ری خوش آمدید

  نمونه فرم ها  
 

نمونه فرم درخواست وام

 نمونه فرم پرداخت وجه

 

 

نمونه فرم کاردکس و امضاء

 

نمونه فرم افتتاح حساب

نمونه فرم کسر از حقوق

گواهی می شود آقای /خانم .............................. فرزند:.................. شماره شناسنامه: ................. در این اداره:............................ بصورت رسمی مشغول بکار بوده و ماهیانه مبلغ:................................ حقوق دریافت می نماید.

چنانچه نامبرده ضمانت آقا / خانم.............................. را عهده دار می شود و چنانچه وام گیرنده اقساط وام دریافتی خود را به صندوق نپردازد به محض اعلام مراتب از حقوق ضامن کسر و در وجه آن صندوق واریز می شود. در صورت استعفا، اخراج و بازنشستگی تسویه حساب با وی منوط به ارائه مفاصا حساب از آن صندوق خواهد بود.

 

 

مهر و امضاء امورمالی


 
     

   
 

موسسه صندوق قرض الحسنه مولود کعبه

موسسه مولود کعبه با هدف ارائه تسهیلات قرض الحسنه جهت رفع احتیاجات جامعه از سال 1381 فعالیت خیرخواهانه و بشر دوستانه خود را آغاز و طی شماره 14221 به ثبت رسید.

این موسسه با هماهنگی بانک مرکزی ایران و مجوز پلیس امنیت فعالیت می نماید و حداکثر کارمزد آن 4% می باشد.

پشتوانه مالی را خیرین و مومنین و افراد بشردوست با افتتاح حساب و سپردن وجوه به صورت سپرده برای استفاده کنندگان تامین می نمایند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     


Designed By Hassan Hassani